Recunoaștere

DREPTURI DE AUTOR

În virtutea Codului francez al proprietății intelectuale și, la modul mai general, a tratatelor și a acordurilor internaționale ce prevăd dispoziții referitoare la protecția drepturilor de autor, vi se interzice să reproduceți în scopul utilizării, alta decât cea privată, precum și să vindeți, să distribuiți, să emiteți, să difuzați, să adaptați, să modificați, să publicați, să comunicați integral sau parțial, sub orice formă, datele, prezentarea sau organizarea site-ului fără autorizația prealabilă în formă scrisă a .

Acest site a fost realizat de iRaiser.

Funcționarea sa are la bază software open source (Linux, Lighttpd, MySQL, PHP, Jelix).