Extras din Informarea disponibilă în temeiul Regulamentului UE 2016/679 (GDPR)

CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL: Datele cu caracter personal prelucrate de către Operatorul de date cu caracter personal includ: (i) datele cu caracter personal (nume, prenume, adresă de domiciliu sau adresă rezidențială și date de contact – număr de telefon, adresă de e-mail).

SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR ȘI TEMEIUL LEGAL: Scopul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este de a înregistra donațiile și/sau de a vă transmite informații referitoare la acestea, precum și actualizări referitoare la inițiative, proiecte și evenimente de strângere de fonduri demarcate de către Save the Dogs and other Animals Onlus.

METODELE DE PRELUCRARE A DATELOR: Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se realizează cu referire la prevederile cuprinse în art. 4 nr. 2 din GDPR și anume: colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, consultarea, prelucrarea, modificarea, selectarea, extragerea, compararea, utilizarea, interconectarea, blocarea, comunicarea, anularea și distrugerea acestor date. Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate atât în format tipărit/pe suport de hârtie, cât și în format electronic și/sau prin prelucrare automatizată, totul cu scopul de a garanta securitatea și confidențialitatea acestora în conformitate cu legislația în vigoare, inspirată de pilonii de legalitate de bază ai Regulamentului General privind Protecția Datelor, respectiv de principiul legalității, echității și transparenței. Toate comunicările sunt personalizate pe baza clasificărilor furnizate în conformitate cu baza de date (susținători, voluntari, medici, medici veterinari, întreprinderi, companii și angajați).

DREPTURILE PĂRȚII VIZATE ȘI MODUL DE EXERCITARE A ACESTORA: În calitatea dumneavoastră de persoană vizată, beneficiați în orice moment de drepturile menționate la art. 15 din GDPR, și anume: să aveți acces la datele respective; să solicitați operatorului rectificarea, integrarea, anularea sau limitarea datelor dvs. cu caracter personal, să vă opuneți prelucrării acestor date. Persoana vizată are dreptul să își retragă în orice moment consimțământul, dacă e cazul. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Înainte de acordarea consimțământului, persoana vizată este informată cu privire la acest lucru. Retragerea consimțământului se face la fel de simplu ca acordarea acestuia. Partea vizată are dreptul de a fi informată cu privire la lista actualizată a operatorilor de date; are dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere (“Garant în materie de confidențialitate”) – prin adresarea unei cerei depuse la sediul Save the Dogs and other Animals- Onlus, Via Vilfredo Pareto 36 – 20156 Milano sau transmise prin e-mail la adresa segreteria@savethedogs.eu.

DURATA DE STOCARE A DATELOR PERSONALE: Datele cu caracter personal vor fi păstrate cât timp este nevoie pentru a servi la îndeplinirea întocmai a obiectivelor și scopurilor menționate mai sus, sau, altfel spus,  până când scopul proiectelor noastre a fost îndeplinit.
Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la această politică de confidențialitate sau referitoare la aspecte specific legate de software sau de site-ul nostru web, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați Ia adresa: segreteria@savethedogs.eu.

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL: Save the Dogs and other Animals - Onlus